Οι Νερόμυλοι

Στο χωριό υπήρχαν δύο νερόμυλοι, όπου τα ερείπια τους πλέον μαρτυρούν την άλλοτε εποχή τους. 

Ό ένας νερόμυλος του Δημητρίου Μαριώτη (Μαριωτουμήτσ') στη θέση Λογγά και ο άλλος της κοινότητας που βρίσκεται Ν.Α. του χωριού.