Σημειώσεις

Δια την συγκέντρωσιν των ανωτέρω πληροφοριών ευγενώς προσεφέρθησαν οι: Σταύρος Ν. Τάσιος και Αθανάσιος Κ. Κοντογεώργος ως και πλείστοι άλλοι κάτοικοι του χωριού, πιστεύοντες ότι τούτο ήθελεν αποτελέση ελάχιστην προσφοράν δια την κατά το δυνατόν διατήρησιν του λαογραφικού πλούτου της αγαπημένης μας Πατρίδος. 

Ο Συλλέκτης
Γεώργιος Μπαρτσώκας Διδάσκαλος